Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste terminalihoone ehitushanke esimese etapi

Uue hankega otsitakse Ülemiste reisiterminali kandekonstruktsioonide ehitajat.

Väljakuulutatud hange puudutab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised. Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.

„Hangime Ülemiste ühisterminali ehitamist etapi kaupa ning nüüd, kus raudteetaristu ümberehitamise hange on lõppenud, saame edasi liikuda järgmise etapiga ehk raudteealuste betoonkonstruktsioonide ehitushankega. Põhimõtteliselt hangime terminalihoone maa-alust osa,“ sõnas Rail Baltic Estonia operatsioonide juht Marko Kivila. Ehitushanke eelduslikuks maksumuseks on 66,5 miljonit eurot.

Kivila sõnul ehitustööd praegust rongiliiklust ei mõjuta. „Reisijad saavad kasutada 2025. aasta kevadeni olemasolevaid ooteplatvorme. 2025. aasta kevadel algab rongiliiklus uues asukohas ning reisijad saavad kasutada uut ooteplatvormi,“ selgitas Kivila.

Septembris välja kuulutatud ja äsja lõppenud Rail Baltica Ülemiste ühisterminaliga seotud raudteetaristu ümberehitustööde ehitushankele esitati tähtajaks kolm pakkumust, mis vastasid hankes eeldatud hinnatasemele.
Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Tööde ajal peab olema tagatud toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.
Ehitusload tööde teostamiseks on juba praegu väljastatud ning valdav osa raudteetöödest peab olema lõpetatud 2024. aasta jooksul, kuid lepingukohased tööd jätkuvad veel kuni 2026. aastani. Leping tahetakse parima pakkujaga sõlmida veel sel aastal, et 2023. aastal töödega alustada.

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimistööd teostasid OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning ESPLAN OÜ.

Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitustööde hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.01.2023. Hanke õnnestumise korral alustatakse ehitamisega 2023. aasta kevadel ning need kestavad plaanide kohaselt 2026. aasta III kvartalini. Pärast seda alustatakse terminalihoone arhitektuurse osa ehitamisega.

Rail Baltic Estonia kuulutas välja uue hanke Ülemiste raudteetaristu ehitamiseks

Väljakuulutatud hanke näol on tegemist varasema, Ülemiste terminali ja lähiala komplekshanke esimese etapiga.

Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid.

Muuhulgas ehitatakse ümber ka muid raudteesüsteeme, näiteks kontaktvõrk ja elektrivarustus.

„Pärast seda, kui Ülemiste lähiala ja terminali komplekshange esimese hooga soovitud tulemust ei toonud, otsustasime ehitustööde hankimisega edasi liikuda etapi kaupa. Loodetavasti aitab selline lähenemine tõsta konkurentsi ning on ühtlasi rohkematele pakkujatele jõukohane. Etapiti ehitusega edasi liikudes on ka töövõtja vaates riske vähem ning hankeobjekt hoomatavam,“ selgitas Rail Baltic Estonia operatsioonide juht Marko Kivila.

Kivila sõnul oodatakse äsja väljakuulutatud hankele pakkumisi novembri keskpaigaks ning esimese etapi ehitustöödega tahetakse alustada koheselt pärast lepingu sõlmimist ehk praeguste plaanide kohaselt 2023. aasta kevadel. „Ehitusload tööde teostamiseks on juba praegu väljastatud ning valdav osa raudteetöödest peab olema lõpetatud 2024. aasta jooksul, kuid lepingukohased tööd jätkuvad veel kuni 2026. aastani,“ lausus Kivila.

Tööde ajal peab olema tagatud toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.

Eraldiseisvana kuulutatakse käesoleval aastal välja ka Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustööde hange, millega ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus. Need tööd toimuvad raudteeinfrastruktuuri ehitustöödega samaaegselt.
Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd. Väljakutseks saab olema toimiva rongiliikluse tagamine, mille tõttu tuleb osa töödest teha Eesti Raudtee AS-ga kokkulepitud ajaakendes. Vastavalt 1520 mm raudtee-ehituse tööde praktikale on kasutatakse ehitustööde lepingus ühikhinnapõhist tasustamist.

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimistööd teostasid OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning ESPLAN OÜ.

Äsja väljakuulutatud Ülemiste raudteeinfrastruktuuri ehitustööde hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.11.2022.