Allkirjastati Rail Baltica Ülemiste raudteetaristu ehitusleping

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali arendamine saab alguse piirkonna raudteetaristu ümberehitamisest, mille teostamiseks allkirjastasid Rail Baltic Estonia ning ühispakkujad GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY lepingu mahus 27,2 miljonit eurot.

Ehitustööde käigus ehitatakse ümber olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520 mm rööpmelaiusega rööpaid.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa sõnul on Ülemiste piirkonna raudteetaristu ümberehitamisega alustamine oluline samm kogu Rail Baltica projekti jaoks, mis võimaldab ühtlasi edasi liikuda ka ühisterminali järgmiste etappidega. „Äsja sõlmitud lepingu kohaselt saab suurem osa töödest ellu viidud juba järgmise aasta jooksul ning täiesti lõpetatud 2026. aastaks. GRK tugev kompetents ja kogemus peaksid tagama ümberehituse tähtaegse valmimise ning tööde maksimaalse kvaliteedi,“ lausus Salomets.

Ehituslepingu maksumus on 27,2 miljonit eurot, millest mahukamad tööd on seotud rööbasteede ning muldkeha ehitamisega. Lisaks rajatakse peateedele kontaktvõrk ja ehitatakse välja liiklusjuhtimissüsteem, elektrivarustus ja jaamaala valgustus.

Ehitustööde ajal tagatakse toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.

„Oleme juba eelmisel aastal panustanud Rail Baltica projekti Urge ökodukti rajamise näol ning oleme täna teostamas ehitustöid Kehtna-Põlma maanteeviadukti rajamisel. Ülemiste terminali raudteeprojekti saab Eesti transpordivõrgu ja Rail Baltica vaates nimetada väga oluliseks ning saame olla uhked, et esimesed meetrid rööbastest Rail Balticu trassil paigaldab GRK. Eeldame kvaliteetsele lõpptulemusele suunatud ladusat koostööd kõikide projekti puudutavate osapooletega, sh tellija, Eesti Raudtee AS-i, Tallinna linna ja teistega,“ selgitas GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo

Lisaks on praegu hindamisel Ülemiste ühisterminali ehitamise II etapi ehk raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustööde hange, millega ehitatakse valmis terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised.

Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.

Shopping Basket