RAIL BALTICA ÜLEMISTE ÜHISTERMINAL LINDA

Tõstame raudtee Ülemistel taas esiplaanile

Ülemiste terminal kui Eesti värav

 

Ülemiste terminal saab olema Baltimaid Lääne- ja Lõuna-Euroopaga ühendava kiire raudteeühenduse alguspunkt, aga ka Tallinna ühistranspordisõlm ja tõmbekeskus. Ülemiste terminalis integreeritakse erinevad transpordiliigid, põnev avalik ruum ja äripinnad.

Ülemiste terminali arhitektuurikonkursi võitis Zaha Hadid Architects ja Esplani ühine pakkumine. Arhitektuuriline fookus on suunatud sujuvate liikumisvoogude ühendamisele ning avatud ja dünaamilisele keskkonnale. Ehitustööd algasid 2022. aastal, kogu hoonestus peaks valmima aastaks 2028. Avaliku konkursi käigus valiti terminalile juba ka nimi –  „Linda“.

Ülemistelt algab peatselt kiire, ohutu ja keskkonnasõbralik reisiteekond Euroopasse. Rail Baltica rahvusvahelised rongid sõidavad kiirusega kuni 249 km/h ning ühendavad kolme Balti riigi pealinnad ja lennujaamad.

Ülemiste asum on raudteega tihedalt seotud juba 1870. aastast, selle juurde hiljem rajatud metallitööstustehas andis tõuke kogu piirkonna edasisse arendusse. Praeguseks on tootmiskesksest asumist saanud moodne ja rahvusvahelise atmosfääriga tehnoloogia- ja ärilinnak, millel on potentsiaali olla tuleviku linnasüda. 

Ülemiste terminali näol luuakse mitmekülgne ja elav transpordikeskus ning linnaruumi uus maamärk, mis integreerib äripindu, avalikke teenuseid ja arhitektuurilisi lahendusi. Ehitise arhitektuuriline fookus on suunatud liikumisele ja sujuvale liikumisvoogude ühendamisele. Avatud ja dünaamiline keskkond lähtub inimeste liikumistrajektooridest ning lubab ruumi ohtralt valgust. Projekti kõige väljakutsuvam osa saab olema terminali põhikorruse rajamine raudtee kohale.

 • Jalakäijate, ühistranspordi ja teiste alade visuaalne ja füüsiline ühendamine annavad ehitisele tugeva identiteedi ning rõhutavad iga ala eripära.
 • Erilist tähelepanu suunatakse terminali halli disainile. Sissepääsud saavad olema põhjast ja lõunast ning ehitis on justkui sild raudtee kohal, mis loob avara ruumi reisijatele, kust erinevad teekonnad kohtuvad. Lihtne ja mõistetav liikumistee ja reisijate sujuv visuaalne juhendamine on kogu disaini aluseks.
 • Loodav raudteeterminal on disainitud olema kasutajasõbralik, mugava interjööriga, vastupidav ja energiasäästlik.

Terminali ja seda ümbritseva ala ehitustööd algasid 2022. aastal ning kogu terminal koos lähialaga valmib eelduslikult 2028. aastal.


Ülemiste täna

Ülemiste asum asub Tallinna suurimas, Lasnamäe linnaosas. Tõelise elu ja arengu tõi 3,4 ruutkilomeetril paiknevasse asumisse aga just raudtee ehitamine 1870. aastal ja 28 aastat hiljem valminud Dvigeteli tehas – Eesti metallitööstuse süda. Reisi- ja kaubavagunite tootmisega alustanud tehases on hilisemal ajal valmistatud seadmeid ka Nõukogude Liidu kosmose-, aatomi- ja keemiatööstusele.

Muutunud ajad ja vajadused jõudsid ka Ülemiste piirkonda, 2004. aastal avati Ülemiste keskus ning 2005. aastal sai Ülemiste City arendamise näol alguse kursimuutus ajaloolise Dvigateli tehase senisel territooriumil. Nii mitmedki vanad tehasehooned said uue hingamise, kuid territoorium võimaldas ka täiesti uue hoonestuse rajamist.

Ülemiste piirkond on arenev ja kasvava potentsiaaliga elu- ja töökeskkond, mille vahetus läheduses paikneb Lennart Meri rahvusvaheline Tallinna lennujaam. Lisaks sellele on piirkond hästi ühendatud teiste Tallinna linnaosadega (tramm, linna bussiliinid), Tallinna lähialadega (rong, Harju maakonnaliinid) ning ühistranspordiga ka teiste Eesti piirkondadega (kaugliinibussid, rong), samuti on küllaltki hea ühendus tagatud autokasutajatele.

Tulevase Ülemiste terminali läheduses paiknevad kolm kaubanduskeskust, kus kaubanduspindala kokku üle 152 000 m2, neist uusim Pro Kapitali arendatud T1 asub Ülemiste Ühisterminali kõrval, samuti asuvad piirkonnas hotell Ülemiste (kokku 130 tuba), Ülemiste City linnak (planeeritud kuni 30 000 töökohta), ning kokku enam kui 4500 parkimiskohta.

Kunagi rööbastee rajamisest alguse saanud piirkonna areng ootab 150 aastat hiljem uut arenguvisiooni, mille keskmes on taas raudtee – Rail Baltica Ülemiste Ühisterminal.

VAATA ROHKEM

Ülemiste visioon

Ülemiste piirkonna arengud pole aga seisma jäänud. Lisaks Rail Baltica Ühisterminali loomisele, tegelevad perspektiivsete kinnisvaraarenduste ja visiooniplaanidega piirkonnas jätkuvalt nii Ülemiste City arendajad Technopolis Ülemiste ja Mainor Ülemiste AS kui ka Tallinna Lennujaam. Suure panuse Ülemiste tänaseks saavutatud ilmele on andnud Rail Baltica Ühisterminali vahetusse naabrusesse Pro Kapitali arendatud T1 kaubanduskeskus.

Tallinna Lennujaama visioon aastaks 2035 näeb ette reisiterminali laiendamist kuni 6 miljoni reisija teenindamiseks ning lennujaama linnaku rajamist – lennujaama linnakusse planeeritakse ehitada ka kuni 150 000 ruutmeetrit peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutuspindasid.
Enam kui 30 000 ruutmeetrine Valukoja kvartali arendus Ülemiste Citys näeb ette mitmete erinevate funktsioonide, nagu kodud, bürood ja koolid, terviklikku lahendamist.

Loodava Rail Baltica uue terminali ambitsiooniks pole aga üksnes Rail Baltical liikuma hakkavate rongide peatuskoha lahendamine, vaid tahab arvestada ka Moskva-Peterburi liini teenindavate ning Narva ja Tartu suunaliste rongikoosseisude, kohaliku liiklusega ning kaugemas tulevikus ka Tallinn-Helsingi tunnelis liikuvate rongide peatusega. Lisaks on räägitud võimalusest tuua Ülemistesse kaugliinide bussiterminal. Raudtee olemasolu oli Ülemiste asumi arengu katalüsaatoriks ning peab seda olema ka uue Ülemiste visioonis. See hõlmab ka raudtee kui barjääriefekti leevendamist/kaotamist terminaliväljaku sujuva kulgemise näol raudteede alt.

VAATA ROHKEM
DJI_02854 Original
DJI_0285 Modified

Olulised kuupäevad

Mai 2024

 • Tunnel nr 5 ehituslepingu sõlmimine

 • Ülemiste terminali nurgakivi tseremoonia

Märts 2024

 • Terminalihoone maa-alused betoonkonstruktsioonide ehitustööd (raudteerajatised)

 • Terminalihoone raudtee tugimüüride ehitustööd

 • 1520 mm raudtee uue muldkeha ehitustööd 

Veebruar 2024

 • Terminalihoone betoonitööd

 • Ettevalmistus 1520 mm raudteede ehitamiseks (pinnase ja trassitööd)

Oktoober 2023

 • Terminalihoone I etapi ehitustöödega alustamine

 • Olemasoleva raudteetaristu ümberehitustööd

 • Raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustööd

 • Põhjapoolsete välialade projekteerimistööd

Aprill 2023

 • Ülemiste raudteetaristu ehituslepingu sõlmimine

 • Terminalihoone I etapi ehituslepingu sõlmimine

November 2022

Ülemiste terminalihoone  ehitushanke I etapi väljakuulutamine

Juuli 2022

0-etapi ehituse ettevalmistustööd

Märts 2022

Ehitushanke väljakuulutamine

Detsember 2021

Ülemiste ühisterminali nimeks valiti LINDA

Mai 2021

Nimekonkurss

November 2020

Eelprojekti valmimine

Jaanuar 2020

Lepingu sõlmimine

November 2019

Läbirääkimiste algus

Oktoober 2019

Ideekonkursi võitjate valimine

3. september 2019

Ideekavandite esitamine konkursile

1. mai 2019 

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi väljakuulutamine