Ülemiste Ühisterminal on alguspunktiks Baltimaade esimesele kiirele raudteeühendusele – Rail Balticale!


Rail Baltica on rahvusvaheline kiire, turvaline ja keskkonnasõbralik raudteeühendus, mis ühendab Eesti Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega. 870 kilomeetril (millest Eestis 213 km) kulgev elektrifitseeritud Rail Baltica on üks läbi aegade suurimaid investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse.

Trass tagab reisijatele liikumiskiiruse kuni 240 km/h (projektkiirus 249 km/h) ning loob täiesti uue võimaluse mugavalt ja kiirelt reisida Lätti ja Leetu ning sealt edasi Kesk-Euroopasse.

Kaubarongide kiiruseks on arvestatud kuni 120 km/h ning kaupade liikumine maanteelt raudteele aitab kaasa Eesti keskkonna eesmärkidele.

Rail Baltica (Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunas-Varssavi), on põhivõrgu osa üle-euroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) Põhjamere-Läänemere transpordikoridorist ning on EL piiriüleste ja EL siseste ühenduste rahastamisel eelisprojektide hulgas.

VAATA ROHKEM