Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitus läks käima

Oktoobris algasid suuremahulised tööd Rail Baltica ühe olulisima objekti, Ülemiste reisiterminali ehitusel.

Kuigi Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets nendib, et olemasoleva , 1520mm raudtee demonteerimistööd võtsid oodatust pisut kauem aega, on nüüdseks planeeritud töömaal piisavalt ruumi, mis võimaldab alustada Ülemiste terminali raudteerajatiste ning aluskonstruktsioonide ehitamisega.

„Ülemiste terminali esimese etapi ehitamisel on kopp maasse löödud ning üks pikk teekond Suur-Sõjamäe ja Peterburi maantee vahelise tühermaa muutmisel Tallinna ja kogu Eesti uueks rahvusvaheliseks väravaks on alanud,“ lausus Salomets.

Ülemiste reisiterminali esimeses etapis tegeletakse raudtee maa-aluste kandekonstruktsioonide ehitustöödega, mille raames rajatakse maa-aluse korruse tehnoruumid ja muud raudtee tehnoloogilised ruumid. Lisaks kolm tunnelit, mis loovad võimaluse jalakäijatel ja kergliiklejatel tulevikus märksa hõlpsamini ja turvalisemalt raudtee alt läbi pääseda. See parandab võrreldes tänasega piirkonna sidusust tuntavalt. Esimese etapi ehitustööde osas sõlmiti leping selle aasta aprillis ning lepingu maht on 45 miljonit eurot.

Järgmiste etappidena jõuavad Ülemiste terminali puhul ehitushankesse terminaliga piirnevad avalikud alad, teed, tänavad, parklad ning samuti trammitee, mille lahendusi praegu projekteeritakse. Järgmisel aastal on Rail Baltic Estonial plaanis välja kuulutada ka terminalihoone ehitushange.

Salomets leiab, et üha suurenevad ehitusmahud Rail Baltica arendamisel aitavad taristuehitusega tegelevatel ettevõtetel nina vee peal hoida ka ajal, kui maantee-ehituses eelarved on vähenenud. „Kui võrdleme näiteks 2020. aastat tänavuse aastaga, siis võib selgelt märgata, et oleme nii hangete avaldamise kui ehitamise tempot kordades tõstnud, see on ühtaegu tunnustus nii meie meeskonnale kui ka hästi tegutsevatele töövõtjatele,“ lausus Salomets.

Hetkel on aktiivses ehituses enam kui 10 raudtee põhitrassi ristumist ning viie ristumise puhul käivad eeltööd ehitusega alustamiseks. Lisaks on kuue rajatise osas hankemenetlused läbi viidud ning ees ootab lepingute sõlmimine. Mainitud rajatiste ehitamise rahaline kogumaht on enam kui 80 miljonit eurot, millele lisanduvad veel 3 rajatist,  mille osas loodab Rail Baltic Estonia lepinguni jõuda käesoleval aastal.

Shopping Basket