Rail Baltic Estonia kuulutas Ülemiste raudteetaristu ehitushankel edukaks GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY ühispakkumuse

Hankele tehti kolm pakkumist, mille hulgast oli parim GRK Eesti ja Soome ettevõtete ühispakkumus.

Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid.

Muuhulgas ehitatakse ümber ka muid raudteesüsteeme, näiteks kontaktvõrk ja elektrivarustus.

„Kuigi lepingu sõlmimine võtab veel aega, on hea meel, et oleme saanud tänase seisuga Rail Baltica Ülemiste ühisterminali esimesel ehitushankel edukaks kuulutada parima pakkuja, kelleks on GRK. Kahtlemata on tegemist tugevat raudteekompetentsi omava ettevõttega, mis võitis äsja Eesti ühe viimaste aastakümnete suurima raudteetööde hanke ja on Eesti Raudtee lepingupartneriks Tallinna-Tartu raudtee elektrifitseerimisel,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees ja tegevjuht Anvar Salomets.
Salometsa sõnul on edukaks tunnistatud ettevõtte pakkumine äärmiselt konkurentsivõimeline ning annab Ülemiste ühisterminali esimeses arendusetapis algselt planeerituga võrreldes arvestatavat kokkuhoidu. „Loodame peagi ka lepingu sõlmimiseni jõuda ning Ülemistel esimese etapi ehitustöödega alustada,“ sõnas Salomets.

Hankesse esitatud pakkumused:

GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY ühispakkumus – 27 207 841,84 eurot
Osaühing GoTrack ja AllSpark OÜ ühispakkumus –  40 853 264,00 eurot
LEONHARD WEISS OÜ – 42 452 022,00 eurot

Tööde ajal peab olema tagatud toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.

Lisaks on praegu käimas ka Ülemiste ühisterminali ehitamise II etapi ehk raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustööde hange, millega ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised.

Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd. Väljakutseks saab olema toimiva rongiliikluse tagamine, mille tõttu tuleb osa töödest teha Eesti Raudtee AS-ga kokkulepitud ajaakendes.

Shopping Basket