Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste terminalihoone ehitushanke esimese etapi

Uue hankega otsitakse Ülemiste reisiterminali kandekonstruktsioonide ehitajat.

Väljakuulutatud hange puudutab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised. Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.

„Hangime Ülemiste ühisterminali ehitamist etapi kaupa ning nüüd, kus raudteetaristu ümberehitamise hange on lõppenud, saame edasi liikuda järgmise etapiga ehk raudteealuste betoonkonstruktsioonide ehitushankega. Põhimõtteliselt hangime terminalihoone maa-alust osa,“ sõnas Rail Baltic Estonia operatsioonide juht Marko Kivila. Ehitushanke eelduslikuks maksumuseks on 66,5 miljonit eurot.

Kivila sõnul ehitustööd praegust rongiliiklust ei mõjuta. „Reisijad saavad kasutada 2025. aasta kevadeni olemasolevaid ooteplatvorme. 2025. aasta kevadel algab rongiliiklus uues asukohas ning reisijad saavad kasutada uut ooteplatvormi,“ selgitas Kivila.

Septembris välja kuulutatud ja äsja lõppenud Rail Baltica Ülemiste ühisterminaliga seotud raudteetaristu ümberehitustööde ehitushankele esitati tähtajaks kolm pakkumust, mis vastasid hankes eeldatud hinnatasemele.
Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Tööde ajal peab olema tagatud toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.
Ehitusload tööde teostamiseks on juba praegu väljastatud ning valdav osa raudteetöödest peab olema lõpetatud 2024. aasta jooksul, kuid lepingukohased tööd jätkuvad veel kuni 2026. aastani. Leping tahetakse parima pakkujaga sõlmida veel sel aastal, et 2023. aastal töödega alustada.

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimistööd teostasid OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning ESPLAN OÜ.

Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitustööde hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.01.2023. Hanke õnnestumise korral alustatakse ehitamisega 2023. aasta kevadel ning need kestavad plaanide kohaselt 2026. aasta III kvartalini. Pärast seda alustatakse terminalihoone arhitektuurse osa ehitamisega.

Shopping Basket