RB Ülemiste ühisterminali projekteerimishanke võitis Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan

13. detsembril lõppes teine läbirääkimistevoor RB Ülemiste ühisterminali projekteerimiseks. Arhitektuurse ideekonkursi ja läbirääkimiste koondtulemusena tunnistati edukaks Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan ühistöö Light Stream.

Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liikme kohusetäitja Marko Kivila hinnangul valiti parima töö väljaselgitamiseks hea lahendus. „Oleme jõudnud Ülemiste terminali projekteerimisfaasis ühe olulise verstapostini ning valitud tee arhitektuurikonkursi ja sellele järgnenud läbirääkimistega hankemenetluse näol on ennast igati õigustanud,“ lausus Kivila.

Kivila sõnul kandsid kõik kolm ideekavandit, mille osas läbi räägiti, kõrget arhitektuurset ja funktsionaalset taset ning olid ka lähtudes ideekonkursi poolt seatud ülesandest teostatavad. „Väited ühe või teise töö väljasurumisest ei ole absoluutselt adekvaatsed, kuna edukas pakkumus valiti välja žürii punktide ja pakkuja poolt esitatud hinnapakkumuse koosmõjus objektiivsetel alustel. Hankijast erapooletu žürii määras punktid 1. oktoobril ning pakkujate viimased hinnapakkumused laekusid täna hommikul,“ lisas Kivila.

Pakkujatega õnnestus edukalt läbi rääkida ka RB Ülemiste terminali projekteerimise maksumuse osas ning saavutada võrreldes esialgsete pakkumistega ka märgatavalt soodsam hinnatase. Eduka pakkumuse väljavalimisel arvestati arhitektuurikonkursi žürii poolt antud punktidega (osakaal 40%) ja esitatud hinnapakkumusega (osakaal 60%).

Võttes arvesse arhitektuurikonkursi žürii poolt antud punkte, osutus edukaks Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan poolt esitatud pakkumus konkursitöö Light Stream projekteerimiseks.

Esialgsed pakkumused eurodes

Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan: 3 256 683,82

Innopolis Insenerid OÜ ja arhitektuuribüroo PLH Architects: 2 289 982,00

DBA Progetti S.p.A. ja HML Project Management OÜ: 2 900 240,00

Kohandatud pakkumused eurodes

Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan: 2 600 000,00

Innopolis Insenerid OÜ ja arhitektuuribüroo PLH Architects: 2 289 982,00

DBA Progetti S.p.A. ja HML Project Management OÜ: 2 440 000,00

Žürii poolt antud punktid

Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan: 40,00

Innopolis Insenerid OÜ ja arhitektuuribüroo PLH Architects: 26,67

DBA Progetti S.p.A. ja HML Project Management OÜ: 23,33

Väärtuspunktid kokku arvestades hinnapakkumust ja žürii poolt antud punkte

Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan: 92,84

Innopolis Insenerid OÜ ja arhitektuuribüroo PLH Architects: 86,67

DBA Progetti S.p.A. ja HML Project Management OÜ: 79,64

Leidmaks Ülemistele rajatava Rail Baltica ühisterminali jaoks kasutuselt, ideeliselt ja linnaruumiliselt sobivaim arhitektuuriline lahendus, kuulutas Rail Baltic Estonia käesoleva aasta maikuus välja rahvusvahelise ideekonkursi, mis lõppes 3. septembril ning mille võitjad kuulutati välja 6. novembril.

Käesoleva aasta lõpuni saab igaüks konkursil osalenud töödega tutvuda Tallinna Lennujaama galeriis.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga.

Shopping Basket