Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste ühisterminali ehitushanke

Rail Baltic Estonia kuulutas nädala alguses välja Eesti läbi aegade mahukaima ehitushanke Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks.

Rahvusvahelise hankega otsitakse ehitajat Linda nime kandma hakkavale Ülemiste reisiterminalile, selle lähialale ning jaamaala raudtee infrastruktuurile.

„Rail Baltica alguspunkt saab reisijate jaoks olema Tallinnas Ülemiste ühisterminal, mille kauaoodatud ehitushanke oleme nüüdseks välja kuulutanud. Kahtlemata on Ülemiste terminali näol tegu Rail Baltica Eesti osa kõige olulisema objektiga ning loodame, et tihedas konkurentsis leiame nii terminalihoonele kui sellega seotud taristule parima võimaliku ehitaja,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Rail Baltic Estonia hankejuhi Margus Lantini sõnul on niivõrd mahuka hanke koostamine võtnud omajagu aega, kuid arvestades hanke füüsilist ja rahalist mahtu, on nõudmised pakkujatele pigem mõistlikud. „Ootame pakkujaid nii kodu-, kui välismaalt ning tulenevalt objekti iseloomust võib eeldada, et saame näha ka hoonete- ja taristuehitusele keskendunud ettevõtete ühispakkumisi,“ arvas Lantin.

Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 2,4 km²

Ühest maa-alusest ja neljast maapealsest korrusest moodustuva terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed ja tänavad, suur linnaväljak ning parklad.

nightnurse.ch
Rail Baltica ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks). Uue terminalihoone juurde kuuluvad kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist, kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult.

Hankeraamistikku kuulub lisaks terminalihoone ehitamisele ka seotud taristu ehitamine, sealhulgas täna toimiva 1520 mm rööpmelaiusega raudtee ümbertõstmine ja lõiguti uue ehitamine. Jaamaala raudtee ehitatakse etappide kaupa, mis tuleneb vajadusest tagada võimalikult lühikesed raudteeliikluse katkestused ning võimaldada ühtlasi ka uue 1520 mm raudtee liiklusjuhtimise süsteemi ehitus ja kasutuselevõtt. Projekti raames ehitatakse ümber Kantsi jalakäijate viadukt ning lisaks ehitatakse valmis Vesse jalakäijate tunnel.

Pakkumisi Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele oodatakse juba mai lõpuks ning ehitusleping loodetakse tänaste plaanide kohaselt sõlmida sügisel. Terminalihoone, raudteetaristu ning ülejäänud seotud infrastruktuuri ehitustööde eeldatav maksumus on ca 178 miljonit eurot. Rail Baltica terminal peaks valmima 2026. aasta lõpus.

Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning ESPLAN OÜ.

Ülemiste piirkonna raudteetaristu projekteerijateks on OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark.

Shopping Basket