Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele esitas pakkumuse Rizzani de Eccher

Tähtaegselt esitas Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele pakkumuse Rizzani de Eccher S.p.A., mis ületas küll pea kahekordselt terminali ja seotud taristu ehitushanke eeldatavat ehitusmaksumust.

nightnurse.ch

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja selle lähiala ehitushanke tähtajaks laekus üks pakkumus rahvusvahelise ehitusturu osalejate konsortsiumit esindavalt Rizzani de Eccher S.p.A.

„Arvestades Ukrainas toimuva sõja ulatuslikku mõju olukorrale ehitusturul ja hinnatasemetes ning rahvusvaheliste pakkujate ebakindlust meie regiooni suhtes, on pakkumuste vähesus küllaltki ootuspärane. Loomulikult aga lootsime, et tuleb rohkem pakkumisi ning ollakse enam huvitatud selle märgilise objekti ehitamises kaasa lööma,” ütles Rail Baltic Estonia operatsioonide juht Marko Kivila.

Hankele registreerus üle paarikümne ettevõtte ning hankemenetluse käigus esitati ligi 450 küsimust. “Tegemist on äärmiselt nõudliku ja mastaapse objektiga, mille rajamist rahastatakse erinevatest EL fondidest, seega astusime hanke õnnestumiseks ja riskide maandamiseks nii hanke väljakuulutamise eel kui saadud küsimusi arvestades ka selle järel, mitmeid ennetavaid samme – rakendasime maksumuse indekseerimist vastavalt ehitushinnaindeksi muutusele, nihutasime projekti ajakava, lihtsustasime dokumente ning lükkasime potentsiaalsete pakkujate palvel korduvalt edasi hanke tähtaega,” kirjeldas Kivila.

Esitatud pakkumuse maksumuseks on 346 miljonit eurot, mis ületab hanke eel prognoositud kogumaksumust pea kahekordselt. “Hankekomisjon jätkab küll hankemenetlusega vastavalt hankeprotseduuri reeglitele, kuid arvestades maksumuse kahekordistumist, siis tegeleme sellega paralleelselt juba teiste stsenaariumite ehk uue hankemenetluse ette valmistamisega. Näiteks on võimalus jagada hange osadeks,“ selgitas RBE operatsioonide juht.

Rail Baltic Estonia kuulutas Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehituseks hanke “Rail Baltica Ülemiste jaamaalal reisiterminali, selle lähiala ja raudtee infrastruktuuri ehitustööd“ välja käesoleva aasta märtsi keskel. Lõplik pakkumuste esitamise aeg oli seatud 17. augustiks 2022.

Ülemiste ühistranspordi terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 2,4 km². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka raudteeinfrastruktuur, vajalikud juurdepääsuteed ja tänavad, raudtee alt läbipääsu tagav linnaväljak, uued trammi- ja bussipeatused ning parkimisalad.

Rail Baltica ühisterminali hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusse), lennujaama ning Vanasadamat ühendavaid trammiliine. Terminal peaks valmima 2026. aastal, kogu projekti lõpptähtaeg on 2027. aasta esimene pool.

Shopping Basket