Rail Baltic Estonia sõlmis lepingu Ülemiste terminalihoone I etapi ehitamiseks

Eelmise aasta novembris algatatud Rail Baltica ühisterminali esimese etapi ehitushankes kuulutati võitjaks ühispakkumuse esitanud AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Infra OÜ. Lepingu maksumuseks on 44,8 miljonit eurot, mis on senini rahaliselt kõige mahukam Rail Baltica leping Eestis.

„Rail Baltica raudtee arendamine ja sellega seotud objektide ehitamine hoogustub sel aastal märgatavalt. Mul on hea meel, et oleme ka niivõrd keeruka ja olulise transpordikeskuse osas, nagu seda on Ülemiste ühisterminal, jõudnud juba teise ehituslepingu sõlmimiseni, mille tulemusel valmib uue terminalihoone maa-alune osa,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Salometsa sõnul algavad Ülemiste piirkonnas esimesed lepingujärgsed ehitustööd juba lähikuudel, kuid nende mõju täna toimivale rongiliiklusele saab olema minimaalne. Töid teostatakse etapiliselt ning viimase etapi valmimine on planeeritud 2026. aasta lõppu.

Eelmisel nädalal sõlmiti GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY-ga ehitusleping (27,2 miljonit eurot) raudteetaristu ümberehitamiseks. Lisaks on alanud ka Ülemiste ühisterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd. „Järgmise sammuna tahame veel sel aastal kuulutada välja hanke terminali ümbritsevate alade ehitamiseks ning 2024. aastal terminalihoone ehitamiseks,“ selgitas Salomets.

„Koos heade partneritega KMG Infrast on meil hea meel rajada vundament Eesti olulisimale ja loomult unikaalsele ühistranspordi sõlmpunktile, kus kohtuvad rongi-, õhu-, maismaa- ning lühikese trammisõidu kaugusel ka merereisijad. Ülemiste terminal hakkab tulevikus olema stardi-, lõpp- ja vahejaamaks paljudele eestimaalastele ja meie külalistele,“ sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Täna sõlmitud leping Merko Ehitus Eesti ja KMG Infraga hõlmab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandma hakkava, terminali maa-aluse korruse betoonosa ja muud raudteerajatisteks vajalikud maa-alused kommunikatsioonid. Uute konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.

Ehitushanke eelduslikuks maksumuseks oli 66,5 miljonit eurot. Parima pakkumuse teinud ühispakkujatega sõlmitud lepingu mahuks on 44,8 miljonit eurot (+KM), mida 85% ulatuses rahastab Euroopa ühendamise rahastu (CEF).

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimistööd teostasid OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning ESPLAN OÜ.

FOTOD LEIAB SIIT

Allkirjastati Rail Baltica Ülemiste raudteetaristu ehitusleping

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali arendamine saab alguse piirkonna raudteetaristu ümberehitamisest, mille teostamiseks allkirjastasid Rail Baltic Estonia ning ühispakkujad GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY lepingu mahus 27,2 miljonit eurot.

Ehitustööde käigus ehitatakse ümber olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520 mm rööpmelaiusega rööpaid.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa sõnul on Ülemiste piirkonna raudteetaristu ümberehitamisega alustamine oluline samm kogu Rail Baltica projekti jaoks, mis võimaldab ühtlasi edasi liikuda ka ühisterminali järgmiste etappidega. „Äsja sõlmitud lepingu kohaselt saab suurem osa töödest ellu viidud juba järgmise aasta jooksul ning täiesti lõpetatud 2026. aastaks. GRK tugev kompetents ja kogemus peaksid tagama ümberehituse tähtaegse valmimise ning tööde maksimaalse kvaliteedi,“ lausus Salomets.

Ehituslepingu maksumus on 27,2 miljonit eurot, millest mahukamad tööd on seotud rööbasteede ning muldkeha ehitamisega. Lisaks rajatakse peateedele kontaktvõrk ja ehitatakse välja liiklusjuhtimissüsteem, elektrivarustus ja jaamaala valgustus.

Ehitustööde ajal tagatakse toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.

„Oleme juba eelmisel aastal panustanud Rail Baltica projekti Urge ökodukti rajamise näol ning oleme täna teostamas ehitustöid Kehtna-Põlma maanteeviadukti rajamisel. Ülemiste terminali raudteeprojekti saab Eesti transpordivõrgu ja Rail Baltica vaates nimetada väga oluliseks ning saame olla uhked, et esimesed meetrid rööbastest Rail Balticu trassil paigaldab GRK. Eeldame kvaliteetsele lõpptulemusele suunatud ladusat koostööd kõikide projekti puudutavate osapooletega, sh tellija, Eesti Raudtee AS-i, Tallinna linna ja teistega,“ selgitas GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo

Lisaks on praegu hindamisel Ülemiste ühisterminali ehitamise II etapi ehk raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustööde hange, millega ehitatakse valmis terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised.

Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.